تایلند که کشوری در جنوب شرقی آسیا است، در گذشته به نام پادشاه تایلند سیام نامیده میشد. تایلند از شمال با لائوس و برمه، از جنوب با مالزی و از غرب با برمه همسایه است.

تایلند که کشوری در جنوب شرقی آسیا است، در گذشته به نام پادشاه تایلند سیام نامیده میشد. تایلند از شمال با لائوس و برمه، از جنوب با مالزی و از غرب با برمه همسایه است. تایلندی، زبان رسمی کشور، بانکوک پایتخت و پر جمعیت ترین شهر آن و بودایی مذهب غالب مردم است. نام این کشور از دو کلمه تای و لند تشکیل شده و به معنای سرزمین حوری است.