ژاپن کشوری است پیشرفته با سنت‌هایی زیبا و اصیل، مردمانی مهربان و آرام و طبیعتی منحصر به فرد و مسحور کننده.

ژاپن کشوری است پیشرفته با سنت‌هایی زیبا و اصیل، مردمانی مهربان و آرام و طبیعتی منحصر به فرد و مسحور کننده. اما اوج زیبایی‌های طبیعی این کشور، قله فوجی است که نزد مردمان ژاپنی اهمیت ویژه‌ای دارد و به نوعی بخشی از هویت آنها است. شاعران ژاپنی در وصف قله فوجی شعرهای زیادی سروده‌اند و این کوه و زیبایی‌هایش نقطه پررنگی در ادبیات این کشور است. تمام این زیبایی‌ها و جاذبه‌ها، جهانگردی اروپایی را ترغیب می‌کند که با سوار بر دوچرخه سفری آغاز کند به سمت قله فوجی و در راه هم با دیگر زیبایی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی این کشور آشنا شود. شما هم با دیدن این ویدیو همسفر این جهانگرد شوید و با طبیعت زیبا، فرهنگ و سنت‌های اصیل ژاپنی آشنا شوید.