رم، آخرین ابر قدرت دوران باستان است. امپراطوری وسیع به مرکزیت شهر رم. جمعیت آن زمان این امپراطوری بزرگ نزدیک به یک میلیون نفر بوده است.

رم، آخرین ابر قدرت دوران باستان است. امپراطوری وسیع به مرکزیت شهر رم. جمعیت آن زمان این امپراطوری بزرگ نزدیک به یک میلیون نفر بوده است. رومیان در آن زمان قریب به هزار سال از سایر هم‌عصران خود پیشرفته‌تر بودند. بسیاری از عجایب معماری و مهندسی جهان در رم باستان ساخته شده‌اند، بناهای خارق‌العاده‌ای مانند معبد پانتئون، استادیوم کلوسئوم، رومن فروم، قلعه سن آنجلو و ... . جالب است بدانید اولین مجموعه حمام و استخر عمومی به دستور امپراطور کاراکالا در رم ساخته شد که جمعیتی نزدیک به شانزده هزار نفر می‌توانستند هم‌زمان از استخر‌ها، حمام‌ها، سونا و دیگر امکانات آن استفاده کنند. هم‌چنین رومیان اولین مردمانی بودند که سیستم لوله‌کشی و انتقال آبی به شیوه امروزی ساختند و راه‌اندازی شبکه جاده سراسری میان بسیاری از شهرهای اروپایی از دیگر دست‌آوردهای چشمگیر آنها بود.