عمان کشوری است سلطنت نشین در جنوب عربستان. پایتخت آن شهر بندری مسقط است. عمان مانند اکثر کشورهای خاورمیانه دارای پیشینه تاریخی غنی است.

عمان کشوری است سلطنت نشین در جنوب عربستان. پایتخت آن شهر بندری مسقط است. عمان مانند اکثر کشورهای خاورمیانه دارای پیشینه تاریخی غنی است. مسقط به داشتن مساجد و بازارهای قدیمی زیبا و دیدنی مشهور است و در یک دهه اخیر پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی فراوانی داشته که چهره جدیدی به شهر داده است.