در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است.

در سال‌های اخیر به دلیل گرم شدن هوا بسیاری از یخ‌های کره زمین آب شده‌اند. یکی از مناطقی که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، قطب شمال است. در این ویدیو 5 ماجراجو تصمیم می‌گیرند تا از شمالی‌ترین نقطه کانادا، با یک قایق پارویی سفری 450 مایلی به سمت قطب شمال آغاز کنند و پا به مناطقی بگذارند که تا کنون کمتر کسی رفته است و نقاط کشف نشده بسیاری دارد. سفری هیجان انگیز و پرخطر.