در برخی روایات تاریخی آمده است که، کشتی نوح پس از اتمام طوفان سهمگین، بر روی قله آرارات در ارمنستان توقف می‌کند.

در برخی روایات تاریخی آمده است که، کشتی نوح پس از اتمام طوفان سهمگین، بر روی قله آرارات در ارمنستان توقف می‌کند، همین روایت، نشان از قدمت تاریخی ارمنستان است و باعث شده این کشور را سرزمین نوح بخوانند. همچنین ارمنستان اولین کشوری است که آیین مسیحیت را دین رسمی خود اعلام کرد و به همین سبب کلیساهای تاریخی و زیبای بسیاری در جای جای این سرزمین بنا شده‌اند. مردمان ارمنستان ریشه‌های اصیل و سنتی مستحکمی دارند و همسایگی با کشورهایی مانند گرجستان، ترکیه و ایران به غنا و تنوع فرهنگی این سرزمین افزوده است.