یکی از شگفتی‌های بی‌شمار مصر باستان، شهر پیرامس، پایتخت رامسس بزرگ بود. رامسس، یکی از قدرتمندترین فراعنه مصر برای ساخت.

یکی از شگفتی‌های بی‌شمار مصر باستان، شهر پیرامس، پایتخت رامسس بزرگ بود. رامسس، یکی از قدرتمندترین فراعنه مصر برای ساخت. این شهر هزینه‌های بسیاری کرد و به راستی شهر باشکوهی بنا کرد. اما در کمال ناباوری مدتی بعد این شهر از روی زمین ناپدید شد تا اینکه حدود سه هزار سال بعد، باستانشاناسان دوباره آن را کشف کردند، اما نه در جایی که رامسس آن را بنا کرده بود! بلکه در محل دیگری که اصلا امکان نداشت رامسس شهر را آنجا ساخته باشد. شهر گمشده پیرامس پس از گذشت سال‌ها جابجا شده بود. اما چطور ممکن است یک شهر به کلی جابجا شود؟