کره ما؛ زمین، درون کهکشان راه شیری است و خورشید، این ستاره بزرگ تنها یکی از دویست میلیارد ستاره موجود در این کهکشان است.

کره ما؛ زمین، درون کهکشان راه شیری است و خورشید، این ستاره بزرگ تنها یکی از دویست میلیارد ستاره موجود در این کهکشان است. اگر تمام چراغ‌های یک شهر خاموش باشند و هیچگونه آلودگی نوری و هوایی وجود نداشته باشد، حتی با چشم غیر مسلح هم می‌توان این کهکشان زیبا را دید. اما آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که کهکشان راه شیری چگونه متولد شده است؟ چگونه تا امروز به حیاتش ادامه داده است؟ و سرانجامش چه خواهد شد؟ با ما همراه شوید تا جواب این سوال‌ها را بیابید!