استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است

استرالیا سرزمینی بکر است که به دلیل فاصله زیاد از دیگر قاره‌های کره زمین به نسبت دست نخورده باقی مانده است و گونه‌های گیاهی و جانوری دارد که منحصرا متعلق به همین قاره است. سواحل طولانی و وسیع و جزایر مرجانی که در گذشته از فوران آتشفشان‌ها حاصل شده‌اند از دیگر جاذبه‌های طبیعی این قاره کوچک است.