مصر سرزمین فراعنه و کشوری باستانی است با بی‌شمار بنای قدیمی و آثار تاریخی. قاهره پایتخت این کشور بزرگترین شهر افریقایی است که تنوع فرهنگی فراوانی دارد.

مصر سرزمین فراعنه و کشوری باستانی است با بی‌شمار بنای قدیمی و آثار تاریخی. قاهره پایتخت این کشور بزرگترین شهر افریقایی است که تنوع فرهنگی فراوانی دارد. مردم مصر قاهره را مادر دنیا می‌نامند. رود نیل که شش هزار کیلومتر طول دارد و از میان این سرزمین می‌گذرد به مثابه خون است در رگ‌های مصر و حیات این کشور به جریان این رود بزرگ وابسته است. مصر کشوری است دیدنی و پر رمز و راز که هنوز ناشناخته‌های فراوانی دارد.