وین، پایتخت اتریش از باشکوه‌ترین شهرهای اروپا است. این شهر که در نزدیکی مرز اتریش و مجارستان قرار گرفته است پیشینه فرهنگی و تاریخی بسیار غنی دارد.

وین، پایتخت اتریش از باشکوه‌ترین شهرهای اروپا است. این شهر که در نزدیکی مرز اتریش و مجارستان قرار گرفته است پیشینه فرهنگی و تاریخی بسیار غنی دارد. موسیقی در هوای وین و قلب مردم این شهر جریان دارد. هنوز هم پس از گذشت سال‌ها، بزرگترین وقایع موسیقیایی دنیا، خصوصا موسیقی کلاسیک در این شهر به وقوع می‌پیوندد. علاوه بر موسیقی، وین به داشتن کاخ‌های کلاسیک مجلل و میادین زنده و باشکوه نیز مشهور است.