تاج محل نماد هندوستان است. سمبل عشق است و شاهکار معماری.

تاج محل نماد هندوستان است. سمبل عشق است و شاهکار معماری. این بنای بی‌همتا پیش‌کش پادشاه هند، شاه جهان بوده است به ملکه‌اش ممتاز محل. شکوه و عظمت این بنا حکایت از عشقی پرشور و جاودان دارد. تاج محل به دست ماهرترین معماران و با گرانبهاترین مصالح ساخته شد و سرانجام ملکه در این بنای باشکوه برای همیشه آرام گرفت.