خرس پاندا از گونه‌های بومی کشور چین است. این خرس دوست‌داشتنی بی‌آزار متاسفانه رو به انقراض است.

خرس پاندا از گونه‌های بومی کشور چین است. این خرس دوست‌داشتنی بی‌آزار متاسفانه رو به انقراض است به دلایلی همچون از بین رفتن جنگل‌های محل زندگی‌اش، شانس پایین بارداری پاندای ماده و... اما چند سالی است که دولت چین با تاسیس مراکز پرورش و نگهداری پاندا، برای بقای این حیوان تلاش زیادی می‌کند و سعی بر جلوگیری از انقراض نسل آن را دارد.