شیلی کشوری دیدنی در امریکای جنوبی است. سانتیاگو پایتخت این کشور، شهر تضادها است.

شیلی کشوری دیدنی در امریکای جنوبی است. سانتیاگو پایتخت این کشور، شهر تضادها است. جنگل و دریا در کنار هم، خانه‌های کوچک و قدیمی در کنار برج‌های بلند و مدرن و... در دهه‌های اخیر این کشور گام بزرگی به سوی پیشرفت برداشته و هر روز در حال توسعه و رشد است. موقعیت بندری سانتیاگو هم به این روند پیشرفت بسیار کمک کرده و این شهر از بندرگاه‌های تجاری مهم امریکا است. این کشور هم‌چنین زادگاه شعرا و هنرمندان بزرگی مانند پابلو نرودا و ویکتور خارا است.