در زمان سکونت سرخپوست‌ها و بومیان اصلی در قاره امریکا این سرزمین محل زندگی گونه‌های مختلفی از حیواناتی بود که امروزه در این قاره وجود ندارند.

در زمان سکونت سرخپوست‌ها و بومیان اصلی در قاره امریکا این سرزمین محل زندگی گونه‌های مختلفی از حیواناتی بود که امروزه در این قاره وجود ندارند. یکی از این گونه‌ها گرگ‌ها بودند که جایگاه ویژه‌ای در میان قبایل بومی داشتند. اما امروزه این حیوان به ندرت در این منطقه یافت می‌شود و محافظان محیط زیست برای جبران این کمبود پس از سال‌ها گرگ نری را راهی این منطقه کردند تا به بقای نسل این گونه کمک کند.