افریقا قاره‌ای است پر از شگفتی و جاذبه، در این ناحیه از کره زمین طبیعت همواره در نوسان است.

افریقا قاره‌ای است پر از شگفتی و جاذبه، در این ناحیه از کره زمین طبیعت همواره در نوسان است. افریقا سرزمین آتش و یخ، آب و باد، گرما و آفتاب و می‌توان گفت خلاصه‌ای از جهان است. در این قاره که پوشیده است از جنگل‌های انبوه و دشت‌های وسیع، هر موجود زنده‌ای هر روز مشغول مبارزه‌ای بی‌پایان است برای حیات. گیاهان به دنبال نور و حیوانات به دنبال شکار.