شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد.

شاید دشوارترین مکان برای زندگی روی زمین، قطب جنوب باشد. در این ناحیه که دما تا 58 درجه زیر صفر هم می‌رسد تقریبا هیچ موجود زنده‌ای ساکن نیست به غیر از پنگوئن‌های امپراطور. این موجودات بی‌باک و مقاوم برای ادامه حیات و بقای نسل باید مسافتی نزدیک به هفتاد مایل را طی کنند تا جفت خود را بیابند که این پیاده‌روی طولانی گروهی انجام می‌شود.