معبد سنگی و عظیم آنکور در کامبوج، بزرگ‌ترین بنای مذهبی جهان است.

معبد سنگی و عظیم آنکور در کامبوج، بزرگ‌ترین بنای مذهبی جهان است. این بنای شگفت انگیز در قرن 12 میلادی به دستور پادشاه سوریاما برای پیشکش کردن به ویشنو، خدای هندو ساخته شد. بعدها با ورود آیین بودا، این معبد مورد استفاده بوداییان قرار گرفت و امروزه آثار پیروان هر دو مذهب در آن مشاهده می‌شود. معبد آنکور اولین و بزرگترین جاذبه توریستی کامبوج است که از سمت یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده است.