شهری که روی هفت تپه بنا شده و 4 دروازه مستحکم و اصلی دارد. کیف، پایتخت اکراین.

شهری که روی هفت تپه بنا شده و 4 دروازه مستحکم و اصلی دارد. کیف، پایتخت اکراین. می‌گویند دروازه‌های این شهر آنقدر غیرقابل نفوذ بوده که حتی مغولان و تاتارها هم جرات حمله به آن را نداشتند. این شهر که از قرون گذشته تا بحال به لحاظ فرهنگی هنری بسیار پویا بوده، از معماری ویژه و چشم‌نوازی برخوردار است که تعالی آن را می‌توان در ساخت کلیساها و صومعه‌ها مشاهده کرد.