نژادهای گوناگون و زیادی از میمون در سراسر دنیا موجود است. متاسفانه در سال‌های اخیر انسان، این شبیه‌ترین موجود به این حیوانات زندگی آنها را به خطر انداخته است.

نژادهای گوناگون و زیادی از میمون در سراسر دنیا موجود است. متاسفانه در سال‌های اخیر انسان، این شبیه‌ترین موجود به این حیوانات زندگی آنها را به خطر انداخته بسیاری از نژادهای میمون‌ها رو به انقراض هستند. مثل میمون لیمور که تنها در جنگل‌های ماداگاسکار پیدا می‌شود. این نژاد در گروه‌های 15 نفره زندگی می‌کند و غذای اصلی‌اش درخت بامبو است.