نروژ شمالی‌ترین کشور اروپایی است. نزدیکی به قطب شمال آب و هوای ویژه‌ای متشکل از رودها و دریاچه‌های زلال و کوه‌های پربرف را برای این کشور به ارمغان آورده است.

نروژ شمالی‌ترین کشور اروپایی است. نزدیکی به قطب شمال آب و هوای ویژه‌ای متشکل از رودها و دریاچه‌های زلال و کوه‌های پربرف را برای این کشور به ارمغان آورده است. معماری اسلو، پایتخت این کشور تلفیق جذابی است از سبک‌های کلاسیک و مدرن. نروژ تا سال 1905 میلادی مستعمره سوید بود و بالاخره در این سال اعلام استقلال کرد.