نپال کشوری است شگفت‌انگیز در دامنه رشته کوه‌های هیمالیا. این کشور از گذشته رابط تجاری بین هندوستان و تبت بوده است.

نپال کشوری است شگفت‌انگیز در دامنه رشته کوه‌های هیمالیا. این کشور از گذشته رابط تجاری بین هندوستان و تبت بوده است. از نظر طبیعی ترکیبی است از جنگل و یخ‌های همیشگی و از لحاظ بافت جمعیتی، ترکیبی از نژادها و مذاهب گوناگون است که در صلح و آرامش در کنار هم زندگی می‌کنند. کاتماندو پایتخت و پخارا از شهرهای اصلی و مهم این کشور است که هر دو در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند به ویژه در زمینه جذب گردشگر.