اسب‌ها، این حیوانات نجیب و دوست داشتنی، از چهارپایانی هستند که به راحتی می‌توانند با انسان‌ها ارتباط برقرار کنند و در کنار آن‌ها زندگی کنند.

اسب‌ها، این حیوانات نجیب و دوست داشتنی، از چهارپایانی هستند که به راحتی می‌توانند با انسان‌ها ارتباط برقرار کنند و در کنار آن‌ها زندگی کنند. گفته می‌شود که انسان از حدود هفت هزار سال پیش به اهلی کردن این حیوانات پرداخته و گونه‌های مختلفی از آن را پرورش داده. اسب‌ها تقریبا در تمام دنیا در نژادهای مختلف یافت می‌شوند و نگه‌داری و پرورش آنها به دلیل داشتن ویژگی‌هایی از قبیل سرعت و استقامت بالا و تربیت‌پذیر بودن، همواره به سود انسان بوده است.