داستان هیدکات روایت جالبی است در مورد نبوغ معماری جانسون لارنس که طراح این باغ بود و اورا باغبانی خودآموخته و مرموز لقب میدادند و نکاتی در این مورد که از چه جهاتی میتوان هیدکات را استثنائی ترین باغ جهان در قرن بیستم تا به امروز دانست.

داستان استثنائی ترین باغ جهان یعنی هیدکات که در انگلستان قرار دارد، روایت جالبی است در مورد نبوغ معماری جانسون لارنس که طراح این باغ بود و اورا باغبانی خودآموخته و مرموز لقب میدادند و نکاتی در این مورد که از چه جهاتی میتوان هیدکات را استثنائی ترین باغ جهان در قرن بیستم تا به امروز دانست. این باغ سالانه محل تجمع تعداد بیشماری از گردشگران، توریستها و تورهای مسافرتی میباشد.

با کلیپ های گردشگری تراگو خود را برای این سفر آماده کنید.