کنیا

جستجو در سایت


پارک ملی کنیا 6
500 تومان

پارک ملی کنیا 6

کنیا کشوری است در شرق آفریقا. پایتخت آن نایروبی است و مومباسا، کیسومو و ناکورو شهرهای مهم آن محسوب می‌گردند.

پارک ملی کنیا 7
500 تومان

پارک ملی کنیا 7

کنیا کشوری است در شرق آفریقا. پایتخت آن نایروبی است و مومباسا، کیسومو و ناکورو شهرهای مهم آن محسوب می‌گردند.